Aýratyn

Maşynlar

Elektromagnit-list-metal-egirme-maşyn-1250E

“ELEKTRO-MAGNETIK SHET METAL BENDING MASHINASY”, isleýän şekilleriňizi ýasamak üçin has köp erkinlik berýän shemetal görnüşde täze düşünje.Enjam adaty bukjalardan gaty tapawutlanýar, sebäbi iş bölegini mehaniki usullar bilen däl-de, güýçli elektro-magnit bilen gysýar.Bu köp artykmaçlyklara eltýär.

Elektromagnit-list-metal-egirme-maşyn-1250E

MAGNETIK SHET METAL Tormozlar üçin maslahat berilýär:

Maslahat berilýär:

HVAC dükanlary, senagat sungat dükanlary we umumy metaldan ýasalan dükanlar.Berkidilen gutular, üçburçluklar, dürli uçarlarda alternatiw egilmeler we aýlaw programmalary ýaly tegelek zatlar ýasamak.Ildumşak polatdan, poslamaýan polatdan, alýuminden, örtülen materiallardan, gyzdyrylan plastmassadan we başga-da dürli materiallary egmek.

Her Magnabend elektromagnit list metal tormoz hödürleýär:

6 tonna güýçli magnit - Güýçli magnit materialy açyk düşünje dizaýnynyň içinde gysyp bilersiňiz.
Açyk görnüşli dizaýn - Açyk üst, ýapyk gutular ýa-da üçburçluklar ýaly islendik egilmäni göz öňüne getirip boljak çeýeligi üpjün edýär.
Aýak pedaly ýa-da basmak düwmesiniň dolandyryşlary - Magnit bilen meşgullanyň we materialy ugrukdyrmak üçin elleriňizi erkin goýuň.
Kiçijik aýak yzy - Bu zatlaryň hemmesi dükanyňyzda kän ýer tutmaýar.
Telefon arkaly 1 ýyl kepillik we ömürlik tehniki goldaw - Haçan-da soraglaryňyz bar bolsa ýa-da maşyn kömegine mätäç bolsaňyz, el iş tejribesi bolan wekiller toparymyza jaň ediň.

Magnit bukulýan maşynlarda ýasalan şekiller

  • habarlar1
  • habarlar2

ýakynda

HABARLAR

  • MAGNABEND SHEET METAL Tormoz (48 ″)

    Elektromagnit dizaýn Magnabend Magnabend uzaldylan elektromagnit we saklaýyş ulgamynyň ornaşdyrylmagy bilen ýokarky şöhläniň päsgelçiligini ýok etmek üçin döredildi.Öz-özüňi tapmak Doly uzynlygy saklaýjyny tapmagyň ýönekeý we täsirli usuly, bahar ýüklenen polat lokator b ...

  • Metal tormoz, 12 A, 48 ″ Magbraý

    Metal tormoz, 12 A, 48 ″ Magbra tormoz elementi: Metal demir tormozyň egilmek uzynlygy (Içinde): ildumşak poladyň kuwwaty 48 (Gauge): 16 Gurluşyk: Polat Maks.Gutynyň çuňlugy (Içinde): Çäklendirilmedik material: Polat Baileigh Industrial # BB-4816M Aýratynlyklary Mfr #: BB-4816M Mahabat dynç alyşy ...