Önümiň şekili diňe bir şekillendiriş, önümiň hakyky görnüşi birneme tapawutlanyp biler.
  • El bilen tormoz / El bilen tormoz maşyn 2000E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
  • El bilen tormoz / El bilen tormoz maşyn 2000E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
  • El bilen tormoz / El bilen tormoz maşyn 2000E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
  • El bilen tormoz / El bilen tormoz maşyn 2000E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
  • El bilen tormoz / El bilen tormoz maşyn 2000E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy
  • El bilen tormoz / El bilen tormoz maşyn 2000E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy

El bilen tormoz / El bilen tormoz maşyn 2000E Magnit el bilen işleýän guty we pan tormoz enjamy

Gysga düşündiriş:

Eplenýän uzynlygy 2000 mm

Iň ýokary galyňlygy 1,6 mm

Motor güýji 240 kw / V.

Ölçegleri (lxwxh) 2260 mm x 410 mm x 400 mm

Agramy (nt) 290 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Iň ýokary gysyş güýji, şübhesiz ýokary hilli ýapraklar
Metal metaldan, alýuminden, misden, poslamaýan polatdan we ähli görnüşli adaty shemetal egirmelerden has köp görnüşli egilýär.
Adaty önümçilikler: Dam örtügi, uçar, umumy metaldan ýasalan önümler

Aýratynlyklary

Elektromagnit shemetal bukulýan maşynlar
Gabat gelmek: üçek, uçar, umumy metaldan ýasalan we taýýarlaýyş kollejleri
Elektromagnit gysyş
El bilen eplemek
Shhli shemetal, alýumin, mis we poslamaýan buklamalar üçin amatly
Kanallaryň, ýapyk bölümleriň we bukulmagy kyn bolanlaryň çuňňur emele gelmegi üçin ajaýyp
Diňe MB1250E ~ MB3200E-de aýak pedalyna gözegçilik
Modelshli modeller gysga bar gysgyçlary we gysgyçly gysgyçlar bilen üpjün edilýär

Öz içine alýar

Kalibrlenen arka duralga
Doly uzynlyk çyzgysy, çyzylan çyzyk, segmentli bölümler we inçe çyzyk
Aýak pedalynyň gysylmagy

Tehniki maglumatlar Snap-Shot

2000mm x 1,6mm egilmek kuwwaty
Iň ýokary 9 tonna gysyş güýji
Ibermegiň ölçegleri - 2210mm x 340mm x 340mm = 0.304m2
Kuwwaty - 240Wolt 1 Faza 15 amp
Takmynan agramy: 290kg

MAGNABEND Magnit bukulýan maşynlar
SORAG SORAG
MAGNABEND özboluşly, köptaraply we bukulýan maşyn.Alýumin, mis, polat, poslamaýan polat, örtülen materiallar we ş.m. ýaly köp sanly kagyzy eplemek üçin amatly, iş uzynlygy 1000-den 3200 mm aralygynda modeller bar.

Elektromagnit gysyş ulgamy
Güýçli elektromagnit ýokarky şöhläni çekýär, şonuň üçin list gysylýar.Basyş tutuş ini boýunça bolup geçýänligi sebäpli, iň az gyşarma bolýar.Upperokarky çyzyk elmydama tekiz zolak bolany üçin, ýapyk turbalar ýa-da beýik gutular bukulyp bilner.MAGNABEND-iň gysgyç paneli aňsatlyk bilen aýrylyp, kwadrat ýa-da tegelek barlar ýaly başga bir gural üçin çalşyrylyp bilner.230V elektrik üpjünçiligi zerur.

Standart:
Giň gysgyç paneli
Dar gysgyç
Saýlaw gutular üçin gysgyç bar
Bölünen gysgyç paneli (barmaklar)
Sahypa goldawy
Aýak pedaly (1250E we ondan ýokary modeller)
Durýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň