Önümiň şekili diňe bir şekillendiriş, önümiň hakyky görnüşi birneme tapawutlanyp biler.
  • Magnit eplenýän maşyn, elektromagnit list metal egirme maşynynyň bahasy 1250E
  • Magnit eplenýän maşyn, elektromagnit list metal egirme maşynynyň bahasy 1250E
  • Magnit eplenýän maşyn, elektromagnit list metal egirme maşynynyň bahasy 1250E
  • Magnit eplenýän maşyn, elektromagnit list metal egirme maşynynyň bahasy 1250E
  • Magnit eplenýän maşyn, elektromagnit list metal egirme maşynynyň bahasy 1250E
  • Magnit eplenýän maşyn, elektromagnit list metal egirme maşynynyň bahasy 1250E
  • Magnit eplenýän maşyn, elektromagnit list metal egirme maşynynyň bahasy 1250E

Magnit eplenýän maşyn, elektromagnit list metal egirme maşynynyň bahasy 1250E

Gysga düşündiriş:

Täze işleýän bukulýan apron şu ýerde!

Iň ýokary gysyş güýji, şübhesiz ýokary hilli ýapraklar.

Metal metaldan, alýuminden, misden, poslamaýan polatdan we ähli görnüşli adaty shemetal egirmelerden has köp görnüşli egilýär.

Adaty önümçilikler: Dam örtügi, uçar, umumy metaldan ýasalan önümler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MAGNABEND modeli: 1250E ElektromagnitMetal bukulýan maşyn.1250mm x 1,6mm Göwrüm

Iň ýokary gysyş güýji, şübhesiz gurluşyk hili bilen birlikde, bu siziň üçin ýeke-täk saýlawdygyna şübhe döredýär!
Metal metaldan, alýuminden, misden, poslamaýan polatdan we ähli görnüşli adaty shemetal egirmelerden has köp görnüşli egilýär.
Adaty pudaklar: Dam örtügi, uçar, umumy metaldan ýasalan önümler
❚ elektromagnit shemetal bukulýan maşynlar
Suite laýyk: üçek, uçar, umumy metaldan ýasalan we taýýarlaýyş kollejleri
❚ elektromagnit gysyş
Ual el bilen bukulmak
All ähli shemetal, alýumin, mis we poslamaýan buklamalar üçin amatly
Channel kanallary, ýapyk bölümleri we bukulmagy kyn bolanlaryň çuňňur emele gelmegi üçin ajaýyp
12 MB1250E ~ MB3200E-de aýak pedalyna gözegçilik
Short gysga gysgyçly gysgyçlar we gysgyçly gysgyçlar bilen üpjün edilen ähli modeller
Back Kalibrlenen arka duralgasy
❚ doly uzynlyk çyzgysy, çyzylan çyzyk, segmentli bölümler we inçe çyzyk
❚ Aýak pedalynyň gysylmagy
Orage Saklamak üçin gap
❚ Amal gollanmasy - elýeterli Tehniki maglumatlar Snap-Shot
50 1250mm x 1,6mm egilmek kuwwaty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň