Habarlar

 • Magnabend Kantwikar

  Med Magnabend kan du bocka alla de som konventionella maskiner inte klarar av.Du kan bl.a.forma lådor, tråg, runda öňki, stängda och djupa kanaler.Patenterade gångjärnen och det tunna överprismat får du fritt svängrum i höjd, djup och gapdal.Du kan låta plåten sticka ut ...
  Koprak oka
 • Barmak ELECTRABRAKE ýaly guty we pan tormozlary

  Barmak ELECTRABRAKE-i goşmak bilen guty we pan tormozlary, metaldan ýasalan bu täze düşünje, isleýän şekilleriňizi ýasamak üçin has köp erkinlik berýär.Enjam adaty bukjalardan gaty tapawutlanýar, sebäbi iş bölegini mehaniki däl-de, güýçli elektro-magnit bilen gysýar ...
  Koprak oka
 • Magnabend - Elektromagnit list metal bukulýan maşyn

  Magnabend - Elektromagnit list metal bukulýan maşyn Magnabend näme?“Magnabend” metal metallary eplemek üçin enjam we metal iş gurşawynda ulanylýan umumy elementdir.Galvanizli polat ýaly magnit metallary we bürünç we alýumin ýaly magnit däl metallary egmek üçin ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • MAGNABEND SHEET METAL Tormoz (48 ″)

  Elektromagnit dizaýn Magnabend Magnabend uzaldylan elektromagnit we saklaýyş ulgamynyň ornaşdyrylmagy bilen ýokarky şöhläniň päsgelçiligini ýok etmek üçin döredildi.Öz-özüňi tapmak Doly uzynlygy saklaýjyny tapmagyň ýönekeý we täsirli usuly, bahar ýüklenen polat lokator b ...
  Koprak oka
 • Metal tormoz, 12 A, 48 ″ Magbraý

  Metal tormoz, 12 A, 48 ″ Magbra tormoz elementi: Metal demir tormozyň egilmek uzynlygy (Içinde): ildumşak poladyň kuwwaty 48 (Gauge): 16 Gurluşyk: Polat Maks.Gutynyň çuňlugy (Içinde): Çäklendirilmedik material: Polat Baileigh Industrial # BB-4816M Aýratynlyklary Mfr #: BB-4816M Mahabat dynç alyşy ...
  Koprak oka
 • Metal tormoz

  Haryt: Metal tormozyň egilmek uzynlygy (In.): Ildumşak poladyň kuwwaty 48 (Gauge): 18 Barmagyň ini (In.): 3/4 in, 1 in, 1/8 in, 1 7/8 in, 2 3/4 in, 3 3/4 in, 4 3/4 in, 6 in, 12 in, 21 5/8 Maks.Gutynyň çuňlugy (Içinde): Çäklendirilmedik gurluşyk: Polat aýratynlyklary: 115V, osedapyk şekiller, El ...
  Koprak oka
 • MAGNABEND ELEKTRO-MAGNETIK SHET METAL BENDING Maşyn

  “MAGNABEND”Er zijn modellen van 65 tot 320 sm werklengte Elektr ...
  Koprak oka
 • EB-1250 Magnit egiriji maşyn

  * Magnit gysyş tormozy bilen magnit egirme maşyn * gysgyçly awtoulag.* Çäklendirilmedik guty çuňlugy.* Barmagyň uzynlygyny goşuň.* Egilme duralgasy.* Magnit egirme maşynynyň esasy ýörelgesi, mehaniki, gysgyç ulgamyny däl-de, elektromagnit ulanmagydyr ...
  Koprak oka
 • Magnit list metal tormoz nähili işleýär?

  Adaty tormozlaryň köpüsi, metaly ýerinde saklaýan gysgyçlary taşlamak ýa-da berkitmek bilen işleýär, soňra bolsa ýapragy gysylan ýerinde egmek üçin aşaky ýapragy gysýarsyňyz.Bu gowy işleýär we metal egilmek üçin ileri tutulýan usuldy, ýöne soňky ýyllarda magnit she ...
  Koprak oka
 • Metal tormozlar

  Bir metal tormoz saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly köp dürli faktor bar.Müşderilerimiziň köpüsiniň häzirki wagtda bazarda näçe metal egirme tormozynyň bardygyny bilenoklar.Bir metal tormozyň bahasy lenä baglylykda gaty üýtgäp biler ...
  Koprak oka
 • MAGNABEND COIL KALKULATORY

  MAGNABEND COIL KALKULATORY

  Adamlar köplenç "Magnabend" rulon dizaýnlary üçin hasaplamalaryny barlamagy haýyş edýärler.Bu, käbir esasy rulon maglumatlary girizilenden soň awtomatiki hasaplamalary amala aşyrmaga mümkinçilik berýän bu web sahypasyny tapmaga itergi berdi.Kärdeşim Toni Grainger üçin köp sag bolsun aýdýaryn ...
  Koprak oka
 • MAGNABEND MERKEZI HING

  MAGNABEND MERKEZI HING

  Köp haýyşlardan soň, men şu web sahypasyna Magnabend merkezsiz halkalarynyň jikme-jik suratlaryny goşýaryn.Şeýle-de bolsa, bu halkalaryň bir gezeklik maşyn ýasamak üçin gaty kyndygyny ýadyňyzdan çykarmaň .. Çeňňegiň esasy bölekleri takyk guýulmagy talap edýär (mysal üçin ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4