Biz hakda

FUZHOU JDC EKUIPMENT CO., LTD

2 000 000 inedördül metrden gowrak meýdany tutýan Hytaýda 2008-nji ýylda döredilen Fujian welaýatynyň FUZHOU şäherinde ýerleşýär.

20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edip gelýän ösüş we döwrebaplaşdyrylan dolandyryş, güýçli ylmy gözleg tehnologiýasy, ösen önümçilik usullary we kämilleşdirilen hyzmat ulgamy bilen JDC EQUIPMENT tehnikasy eplenýän maşynyň önümçilik pudagynda iň täsirli kompaniýalaryň biri bolmak üçin ösdi, Magnabend list metal bukulýan maşyn, Magnit list metal pan we guty press tormozy, list metal egirme maşynlary, metal tormozlar, el tormozlary, guty we pan tormozlar, barmak tormozlary, gidrawlik metal tormozlar, magnit tormozlar, alýumin gapdal tormozlar, NC eplenýän metal Tormozlar, metaldan ýasalan eplenýän maşyn we gyrkyjy çyzyklar.

takmynan2

Biz näme edýäris?

Häzirki önümleriň gowulaşmagyna, täze önümlerini ösdürmäge, ýüzlerçe hünärmeni özüne çekmäge uly üns berýäris.JDC EQUIPMENT enjamlary dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat bilen birleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana öwrüldi.JDC EQUIPMENT enjamlary öz markasyny döretmek üçin köp tagalla edýär.enjamlarymyz meşhur marka önümi we ulanyjylary kanagatlandyrýan önümler bilen sylaglandy we köp önümler CE şahadatnamasyndan geçdi.ýeňil gurluş, amatly dizaýn we tärleri täzelemegiň artykmaçlyklary bilen.

Bizde näme bar?

JDC GURNAMASY önümleri diňe bir içerki bazarda däl, eýsem dünýäde JDC EQUIPMENT ýörite satuw toruna öwrülen Aziýa, Afrika, Europeewropa, Günorta Amerika, Awstraliýa we ş.m. ýaly ýüzden gowrak ýurt we sebitde gowy satylýar.Döredileli bäri JDC EQUIPMENT tehnikasy ygrarlylyk, rahatlyk, döredijilik, kompaniýanyň ruhy hökmünde ýeňiş gazanmak we iş ýörelgesi hökmünde hil kepilligini we ygtybarly abraýy aldy.Müşderilere ösüş we dizaýn, önümçilik we gurnama, synag we okuwdan ybarat ajaýyp we bitewi hyzmatlary hödürleýäris.

takmynan3

Içerde we daşary ýurtlardaky dostlarymyz bilen işewür gatnaşyklary berkitmek, has ajaýyp geljegi döretmek isleýäris.